Voetbalvereniging F.C. Ulu Spor Voetbalvereniging F.C. Ulu Spor

HYPER-X
THEME

Historie

FC Ulu Spor (voluit: Football Club Ulu Spor) is opgericht op 2 mei 1987 op initiatief van een aantal fanatieke Turkse ouders, zoals Yilmaz Kahvecioglu en Seref Tasdan  in samenwerking met diverse sportieve betrokkenen zoals Muzaffer Özdemir.

Aanvankelijk had de Turkse gemeenschap in Zwolle niet een eigen plek om te ‘socializen’. Pas met de oprichting van de Turkse moskee: Ulu Cami in het jaar 1982 kreeg de Turkse gemeenschap een locatie om sociaal bijeen te komen. Een sportieve locatie bleef echter achter, dit terwijl de groep voetbalfanaten met de tijd groeide. De roep om een eigen voetbalvereniging werd alsmaar groter.

In het jaar 1986 zijn diverse voorbereidingen getroffen met onder andere de gemeente Zwolle en met de KNVB voor de oprichting van een vereniging. In eerste instantie is gezocht naar een geschikte locatie in Zwolle voor de vestiging van de vereniging. Er is een locatie tijdelijk beschikbaar gesteld door de gemeente bij v.v. Berkum. Na de oprichting van de vereniging is er in totaal 1 seizoen gevoetbald op die locatie.

In de tussentijd is men (met name door inspanningen van de fanatieke Müzaffer Özdemir en met de financiële steun van de gebroeders Yildirim) op zoek gegaan naar een alternatieve ‘eigen’ locatie voor de vestiging van de vereniging. Er is een oud schoolgebouw aangeboden door de gemeente om te dienen als kantine. Met eigen middelen is dit gebouw verplaatst naar het gebied Het Hoge Laar, de locatie waar Ulu Spor tot op heden nog is gevestigd. Op deze locatie waren toen reeds de voetbalverenigingen: CSV, HFC Storica (destijds v.v. Storica), Dieze West (destijds Falabella) gevestigd.

Terwijl Ulu Spor eerst de velden deelde met CSV, kreeg Ulu Spor na het vertrek van CSV de volledige beschikking over de twee wedstrijdvelden en het trainingsveld. Tot aan het seizoen 2012 was Ulu Spor op die locatie gevestigd en heeft zij van die faciliteiten gebruik gemaakt.

Hoewel de vereniging enkel is opgericht met het doel om sportactiviteiten mogelijk te maken, is de vereniging van meet af aan al veel meer dan dat. De kantine is bijna dagelijks open en biedt zowel voor ouderen als jongeren een sociaal onderkomen. Veel meer als andere verenigingen heeft de vereniging dus eveneens een maatschappelijke functie.

Verhuizing

Vanaf het jaar 2002 is het gebied Het Hoge Laar meermalen punt van aandacht geweest in de politiek. Diverse wethouders met diverse portefeuilles hebben voorstellen gedaan om het gebied te ontwikkelen. Zo is andere voorgesteld om de sportactiviteiten op het gebied te beëindigen en om het gebied om te vormen tot een woongebied. Andere wethouders hebben weer voorgesteld om het gebied te herontwikkelen en er diverse andere sportieve activiteiten, zoals rugby, aan toe te voegen.

Deze voorstellen hebben het niet gehaald. Terwijl dit voor Ulu Spor enerzijds voordelen behelste, waren er ook nadelen. Deze politieke onenigheid betekende voor Ulu Spor onder andere dat er jarenlang niet werd geïnvesteerd in het gebied. De accommodaties werden niet goed onderhouden en de velden lagen er met de tijd karig bij.

Uiteindelijk heeft de gemeenteraad in het jaar 2011 de knoop doorgehakt. Er werd geld opzij gezet om het gebied te herontwikkelen en om er een stralend sportpark van te maken. De op dat moment bestaande hockeyverenigingen in Zwolle, te weten Tempo ’41 en ZMHC, zijn gaan fuseren en zij zouden een prominente plek krijgen op dit sportpark. Voor Ulu Spor had dit vergaande gevolgen. Ulu Spor moest verhuizen.

Hoewel tijdig bekend was dat Ulu Spor moest verhuizen, heeft het uiteindelijk tot eind 2012 geduurd tot Ulu Spor een nieuwe locatie en een nieuw onderkomen kreeg. Ulu Spor bleef weliswaar op het Hoge Laar, maar het nieuwe clubhuis kwam dichter bij de verenigingen Dieze West en Storica te liggen. Op die manier werd een ‘voetbalhoek’ gecreëerd. Onderdeel van die verhuizing was dat het – op dat moment bestaande – trainingsveld van de voetbalverenigingen werd opgewaardeerd tot volwaardig kunstgrasveld vanwege de toegenomen belasting.

Als gevolg van het ruimere nieuwe onderkomen van FC Ulu Spor neemt de vereniging nu veel meer dan ooit een centrale plaats in voor ouderen en jongeren. De duidelijk herkenbare positieve clubcultuur en de actieve sportbeoefening vormen voor velen de basis voor de maatschappelijke functie.

De prestaties

De vereniging was aanvankelijk niet specifiek opgericht met als doel het behalen van goede prestaties, maar met het doel om tegemoet te komen aan de sportieve behoeften van de Turkse gemeenschap.

Desondanks is met name het 1e elftal van de vereniging binnen enkele jaren uitgegroeid tot een van de betere ploegen in Zwolle, waar men niet eenvoudig van kon winnen. Er werd sterk en attractief gevoetbald en dit trok steeds meer publiek. Uiteindelijk is het elftal na enkele goede seizoenen in het jaar 1990/1991 gepromoveerd tot de 4e klasse van het zondagvoetbal in het district Oost. Met de tijd heeft Ulu Spor bekende en goede voetballers mogen verwelkomen, zoals o.a. René IJzerman, Hassan Ben Ali, Beshir Achoui en Boris Mbiaba. De ‘eigen’ voetballers van de vereniging trokken echter ook de nodige aandacht van de profclubs, zoals  bijvoorbeeld Ismail Güzey en de gebroeders Ayhan en Adnan Senturk. Ayhan Senturk was in enkele seizoenen zelfs topscoorder in Zwolle en had – indien hij was doorgegaan – zelfs de mogelijkheid om topscoorder aller tijden in Zwolle te worden. Enkele boegbeelden zoals Erman Schuurman en Yasar Zeylan  (met ruim 400 wedstrijden voor het 1e) zijn tot op heden nog steeds betrokken bij de vereniging.

Nadien zijn de prestaties, met name vanwege het gebrek aan een jeugdopleiding, wat teruggelopen en de afgelopen jaren schommelt het 1e elftal van de vereniging tussen de 4e en 5e klasse van het zondagvoetbal.

Teneinde de prestaties weer op te voeren, wordt er momenteel gewerkt aan een eigen jeugdopleiding nu de accommodaties dit mogelijk maken. Dit belooft wat voor de toekomst…

Ereleden

Ulu Spor kent in totaal 6 ereleden. Ereleden zijn zij die zich tegenover de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt (zowel qua inzet als op financieel gebied, in het bijzonder bij de oprichting van de vereniging) en op voordracht van het bestuur of van tenminste 10 stemgerechtigde leden door de ALV met ten minste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen als zodanig zijn benoemd (definitie uit statuten).

Deze ereleden zijn:

  • Erman Schuurman (Effe Wassen);
  • Ismail Yildirim (Autoserv. Gebr. Yildirim);
  • Hasan Çelik;
  • Cevat Özdemir;
  • Ahmet Özdemir;
  • Nuri Bakariyildiz;
  • Metin Eroglu.